Monday, May 2, 2011

Pashto World Peace Conference Music Show (Nishter Hall)

Shahinshah (TV, CDs and Stage Acter)

Sitara Yunas (Singer) 

Faridoon Khan and Gulzar Alam (Singer) 

Tahir Ali and Mena Shams 

Mena Shams 

Tahir Ali and Mena Shams 

Shahinshah (TV, CDs and Stage Acter)

Nigar Hussain 

Shah Zaib Khan 

Karan Khan (Singer) 

Gulzar Alam (Singer) and Shakir Zaib Noshahri (Music Artist) 

Gulzar Alam 

Mena Shams

No comments:

Post a Comment