Friday, August 12, 2011

Pashto New Film "Nangyaly" New Pics

Pashto New Film Nangyaly
Directed and Produced: Arshad Khan
Cast: Shahid Khan, Asma Lata, Dua Qureshi, Muhammad Hussain Swati, Piya Khan
Abid Ghamaryani, Imran Khan, Zahid Khan, Muhammad Ali
Kaleem, Rahim Shehzad, Khudadad, Mumtaz Zeb, Naseem Phalawan

This Eid: Arshad Cinema Peshawar


No comments:

Post a Comment